قال الحسین(ع) : اِنی اُحِبُ الصَلاه

 

 

 

 

 

 

 

زمزمه"کریم کاری بجز جود و کرم نداره"
حجم: 7.74 مگابایت
 

روضه"حضرت قاسم ابن الحسن"
حجم: 8.22 مگابایت

 

روضه"چه قد کشیدی تو به زیر سم اسب"
حجم: 4.23 مگابایت
 

دم آغازین"انی أحب الصلاة"
حجم: 4.11 مگابایت
 

زمینه" وای شاخه ی شمشاد حرم"
حجم: 9.23 مگابایت
 

واحد"باز یل آمده است معنی حی علی خیر العمل آمده است"
حجم: 8.8 مگابایت
 

دودمه" پسر ارشد شیر جمل انداز منم"
حجم: 4.5 مگابایت
 

تک" اول به مدینه مصطفی بر سر زد"
حجم: 7.32 مگابایت
 

مناجات پایانی"یوسف گمگشته ای دارد دل کنعانی ام"
حجم: 4.35 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما را
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم