تک" دست گداییمون طرف کرمته"
حجم: 6.18 مگابایت
 

دم آغازین"انی احب صلاه"
حجم: 4.42 مگابایت
 

روضه"از نیمه شب گذشته و خوابش نبرده بود"
حجم: 13.2 مگابایت
 

روضه"شنیدم رو نیزه ها بودی"
حجم: 4.89 مگابایت
 

زمینه"بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا"
حجم: 9.17 مگابایت
 

مناجات پایانی"تا کی در این غریبانه بمانم"
حجم: 3.16 مگابایت
 

واحد تند"مارا خدا به عشق حسین آفریده است"
حجم: 2.32 مگابایت
 

واحد"آهای آبروی آبرو ،بگو کجایی"
حجم: 5.16 مگابایت
 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما را
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم