قال الحسین(ع) : اِنی اُحِبُ الصَلاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"تک " ای به دل زینب دل و دلدار بیا برگردیم
حجم: 6.48 مگابایت
 

"دم آغازین"انی احب صلاه
حجم: 4.42 مگابایت
 

روضه"سپردمت به خدا و به خارهای مغیلان"
حجم: 9.6 مگابایت
 

روضه"کرببلا ای خواهرم همین جاست"
حجم: 3.53 مگابایت
 

زمزمه"بوی کربلا می آید"
حجم: 6.63 مگابایت
 

زمینه"گردون ز غم خمیده ، رنگ شفق پریده"
حجم: 6.53 مگابایت
 

واحد"میرسه از راه کاروانی از شقایق ها"
حجم: 7.77 مگابایت
 

واحد تند"تا وقتی که کرببلا ادامه داره"
حجم: 1.96 مگابایت
 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما را
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم