قال الحسین(ع) : اِنی اُحِبُ الصَلاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"تک "نقدینه ی من جان و خریدار حسینم
حجم: 7.33 مگابایت
 

"دم آغازین"انی احب الصلاه
حجم: 4.05 مگابایت
 

"روضه"حضرت مسلم ابن عقیل
حجم: 11.3 مگابایت
 

"زمزمه"سلام بر محرم
حجم: 3.77 مگابایت
 

"زمینه"ای علی و فاطمه را نورعین کوفه میا
حجم: 6.95 مگابایت
 

"مناجات"ای نظر گاه نگاهت همه ی آمالم
حجم: 9.8 مگابایت
 

"واحد"محرمه، فاطمه گریونه
حجم: 9.8 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما را
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم