مدح. دست بالای دست حیدر نیست
حجم: 5.16 مگابایت
 

رجز خوانی. لعن الله علی الاسراِِئیل
حجم: 5.43 مگابایت
 

سرود. ای مبارک آیهء اکمال دین عیدت مبارک
حجم: 3.35 مگابایت
 

مدح. خدای عالی اعلی، ندارد از تو عالی تر
حجم: 3 مگابایت
 

سرود. ها علی بشر کیف بشر
حجم: 4.35 مگابایت
 

مدح. اگر لازم شود حرف از دهان بیرون نمی آید
حجم: 2.15 مگابایت
 

سرود. من کنت مولا علی مولا
حجم: 3.93 مگابایت

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم