بسم رب الشهداء والصدیقین

 

همه کشور و همه ملت در درجه اول مدیون شهدا، و بعد هم مدیون خانواده‌های شهدا هستند. قدر پدران و مادران شهدا را باید دانست.

امام خامنه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتظار را باید از مادر شهید گمنام پرسید...

ما چه می فهمیم معنی دلتنگی را...