با درد دنده های شکسته جدال کن..

تقصیر دست بسته ی من شد حلال کن..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-اگر میتوانی بمانی بمان
حجم: 37.3 مگابایت
 

 

زمینه-من و این همه غم
حجم: 15.4 مگابایت
 

 

شور-نرو بهار من بازم بمون کنار من
حجم: 6.58 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم