مادر هر کاری کند بچه ها یاد میگیرند، مثلا اگر شهید شود....

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-ما عزاداران زهراییم
حجم: 20.3 مگابایت
 

 

زمینه-دود آتیش تنها زهرا
حجم: 23.3 مگابایت
 

 

شور-با گناهام به خودم بد کردم
حجم: 6.24 مگابایت
 

 

واحد-بر پنج تن ارادتمان کم نمیشود
حجم: 19.5 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم