من تو را در همه کرب و بلا می بینم..

هر کجا می نگرم جسم تورا می بینم..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-جوانان بنی هاشم بیایید
حجم: 12 مگابایت
 

 

زمینه-میری و غمت میمونه تو دل من
حجم: 22 مگابایت
 

 

نوحه-عمه زینب در پی ات راه افتاده
حجم: 11.8 مگابایت
 

 

واحد حسین جان من است
حجم: 18.3 مگابایت
 

 

دودمه-کم بکش پا بر زمین پیش دو چشمان ترم
حجم: 14.7 مگابایت
 

 

دم پایانی-روح و جان قرآن تو هستی
حجم: 12.4 مگابایت
 

 

از شمس جمالت چقدر ماه بیافتد..

شهزاده که افتد به زمین شاه بیافتد...