او که در شش ماهگی باب الحوائج می شود...

گر رسد سن عمو حتما قیامت می کند..

 

 

 

 

 

 

 

روضه-اصغری اما به معنا اکبری
حجم: 36.3 مگابایت
 

 

دم آغازین-حی علی البکاء
حجم: 6.51 مگابایت
 

 

نوحه-لالایی علی جان
حجم: 10.5 مگابایت
 

 

واحد-ای کودک شش ماهه بی جرم و تقصیرم
حجم: 14.4 مگابایت
 

مظلوم حسین
حجم: 5.13 مگابایت
 

 

شور-من کرب و بلا میخوام
حجم: 10.4 مگابایت
 

 

دم پایانی-روح و جان قرآن تو هستی
حجم: 12.1 مگابایت
 

 

زمزمه پایانی-تو که هستی که خداوند برایت گریست
حجم: 10.5 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم