یازده ساله ولی شوق ِ بزرگان دارد

در دلِ کودکِ اینها جگر مردان است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زمینه-والله لا افارغ عمی
حجم: 21.4 مگابایت
 
 
 
 
 
 
ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم