آه ای عمو به شکل یتیمانه پر زدن..

با نیزه تا خدای تو احلی من العسل

 

من مثل مادرت سپر جان حیدرم

پهلوی من فدای تو احلی من العسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمینه-با تو هم پیمانیم ای شهید
حجم: 10.5 مگابایت
 

 

زمینه-حسنیم جگر دارم
حجم: 20.1 مگابایت
 

 

نوحه-ای حسین جان معنی قرآنی
حجم: 15.7 مگابایت
 

 

دودمه-تیر باران شد تنم همچون امام مجتبی
حجم: 5.79 مگابایت
 

 

شور-غریب گیر آوردنت
حجم: 7.97 مگابایت
 

 

زمزمه پایانی- هر چه شد بین در و دیوار شد
حجم: 12 مگابایت
 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم