آسمان مدینه ی دل را..

مهر و ماه وستاره و کوکب بود...

بین این خانواده این بانو..

همه ی عشق عمه زینب بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمینه-ای کاش نشه دختری هیچ جا تنها
حجم: 17.2 مگابایت
 

 

واحد-از غم تو دخترت میدهد جان
حجم: 7.45 مگابایت
 

 

شور-مثل حر مثل وهب عاقبت به خیرمون کن
حجم: 4.02 مگابایت
 

 

دم پایانی-روح و جان قرآن تو هستی
حجم: 13.8 مگابایت
 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم