هر دم به گوشم میرسد آوای زنگ قافله..

این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دم آغازین-حی علی البکاء
حجم: 10.8 مگابایت
 

شور-مادرت برامون پیرهن سیاه آورده
حجم: 7.55 مگابایت


دم پایانی-روح وجان قرآن تو هستی

حجم: 13.3 مگابایت

 

متن دم پایانی
حجم: 234 کیلوبایت
 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم