باز این چه شورش است که در خلق عالم است...

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد -لیتنا کنا معک کربلا
حجم: 16 مگابایت
 

 

دم پایانی-روح و جان قرآن تو هستی
حجم: 11.7 مگابایت
 

دم پایانی 

متن
حجم: 234 کیلوبایت
 

 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم