کسی در شهر خود سر می کند اما....

دلش در کوچه های کربلا آواره مانده..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمینه-اربابم شبای جمعه دل حرمه
حجم: 19.4 مگابایت
 

 

زمینه-آرزوم حرم
حجم: 14.6 مگابایت
 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم