در حریمتـ تا ڪہ با قصد زیارتـ آمدم

گرد یڪ معصومہ دیدم چهارده معصوم را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روحی فداک یا معصومه
حجم: 11.1 مگابایت
 

 

کل جهان بدونن حیدر سرور ماست
حجم: 11.3 مگابایت
 

 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم