کوله بار هر شب مولا نمی ماند زمین..

بعد حیدر، مجتبی آن مرد تنهای شب است....

 

 

 

 

 

زمینه-دعای زینب اینه که بابام برگرده
حجم: 20.7 مگابایت
 

 

امیرالمومنین علی (ع):
هر روزی که بر انسان وارد شود گوید :
من روز جدیدی هستم .
من بر اعمال و گفتار تو شاهد هستم 
٬سعی کن سخن خوب و مفید بگویی. 
کار خوب ونیک انجام دهی ٬
من در روز قیامت شاهد اعمال و گفتار تو خواهم بود 
و بدان امروز که پایان یابد دیگر مرا نخواهی دید و قابل جبران نخواهد بود.

کافی -٢ ⁄۵٢٣