ای خواب به چشمی که نمی خفت بیا                    ای خنده غنچه ای که نشکفت بیا

                              

                                 دیوار و در کوفه زبان شد که مرو                      اما چه کنم  فاطمه(س)  میگفت بیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمینه-پدر بچه های کوفه خداحافظ
حجم: 17.8 مگابایت
 

 

واحد-راه امام و شهدا ادامه داره
حجم: 7.4 مگابایت
 

 

واحد-علی اسد الله علی ولی الله
حجم: 5.68 مگابایت
 

 

واحد-یا حیدر یا مرتضی
حجم: 12.2 مگابایت
 


🌒🌙رهبر انقلاب: از هنگام غروب آفتاب شب بیست وسوم، سلام الهی شروع میشود، تا اذان صبح.
🔹این چند ساعت، سلام و امن الهی و خیمه رحمت خداست. شب عجیبی است؛ هزارماه زندگی انسان، چقدر میتواند برکات بوجود آورد؛ این شب، بهتر از هزارماه است. این، را قدر بدانید...
🔺عزیزان من! لحظه جان دادن، ما وارد عالم دیگری میشویم. برای آنروز، خود را آماده کنیم. ۷۵/۱۱/۱۲