روضه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 19.5 مگابایت
 

 

زمینه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 19.6 مگابایت
 

 

شور-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 11.8 مگابایت
 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم