مادر هر کاری کند بچه ها یاد میگیرند، مثلا اگر شهید شود.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 14.9 مگابایت
 

 

زمینه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 14.7 مگابایت
 

 

واحد-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 9.7 مگابایت
 

 

واحد -شیعه باید وقف راه مولا باشه(کربلایی احمد رضا احمری)
حجم: 9.5 مگابایت
 

 

شور-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 9.7 مگابایت
 

 

 

«اللّهمّ صلّ علی فاطمة و أبیها و بعلها و بنیها و السّرّ المستودع فیها بعدد ما أحاط به علمک»

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم