زخم پهلویی که زهرا خورد،هم کافی نبود؟..

تا به کی باید علی حرف دو پهلو بشنود؟...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 13.1 مگابایت
 

 

زمینه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 15.9 مگابایت
 

 

واحد-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 10.7 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم