بچه سید نشدم دست خودم نیست ولی...

وسط روضه دلم خواست بگویم مادر.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 17.6 مگابایت
 

 

زمینه-سید جواد حیدری
حجم: 23 مگابایت
 

 

واحد-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 22.2 مگابایت
 

 

شور-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 6.81 مگابایت
 

 

دم پایانی
حجم: 4.59 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم