دیگر آن خنده ی زیبا به لب مولا نیست...

همه هستند ولی هیچکسی زهرا نیست...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-بی تو بیچاره شد حیدر علی و اوج تنهایی(کربلایی امیر حسین محمودی)
حجم: 32.6 مگابایت
 

زمینه-وقتی مرا در روضه دعوت می کند زهرا
حجم: 21.6 مگابایت
 

واحد-ای مقام تو فراتر از همه باور ها
حجم: 15 مگابایت
 

واحد تند-همگی سینه زن ذکر حسن جان توییم
حجم: 12.7 مگابایت
 

شور-لعنت شیعه بر آمریکا لعنت شیعه بر اسراییل
حجم: 14.2 مگابایت
 

 

علی جسم حبیبش خاک میکرد..

حسن از غم گریبان چاک میکرد...

میان ژاله های اشک با خون

حسینش اشک زینب پاک میکرد.....