ای که از کوچه ی شهر پدرت می گذری...

امنیت نیست از این کوچه سریعتر بگذر...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-مادر به من افتادگی را یاد داده(کربلایی احمد رضا احمری)
حجم: 23.9 مگابایت
 

زمینه-دعای روز و شبم کجایی ای مادرم(کربلایی احمد رضا احمری)
حجم: 18.9 مگابایت
 

واحد-ای همه عالم امکان به فدایت مادر(کربلایی احمد رضا احمری)
حجم: 10.6 مگابایت
 

واحد-ما پیرو خط خون خدا هستیم(کربلایی احمد رضا احمری)
حجم: 9.8 مگابایت
 

شور-شهدا شرمنده ایم(کربلایی احمد رضا احمری)
حجم: 8.58 مگابایت
 

دم پایانی
حجم: 4.55 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم