از در سوخته خانه تو معلوم است...

به خدایی خداوند علی(ع) مظلوم است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-به خنده ی تو غمی در دلی نمیماند(کربلایی امیرحسین سرایی)
حجم: 20.6 مگابایت
 

 

زمینه-یا الهی عجل وفاتی سریعا(کربلایی امیرحسین سرایی)
حجم: 24.8 مگابایت
 

 

شور-ای دختر ختم رسل ای مادر عالم(کربلایی امیرحسین سرایی)
حجم: 10.4 مگابایت
 

 

دم پایانی
حجم: 5.72 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم