تاریک می‌شود همه‌ی کوچه های شهر..

خورشید شهر قم به کجا می‌روی،بمان..

کلیپ-منتخب اردوی قم جمکران 94
حجم: 37 مگابایت

روضه-کربلایی احمد رضا احمری


دم آغازین-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 8.37 مگابایت


زمینه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 15.6 مگابایت


واحد-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 18.8 مگابایت


شور-سید جواد حیدری
حجم: 17.6 مگابایت


ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم