بسم الله الرحمن الرحیم

لبیک یا خامنه ای، لبیک یا حسین (علیه السلام) است.


گر کرب و بلا نبوده ایم حال هستیم
گر شام بلا نبوده ایم، حال هستیم

ای مردم عالم همگی گوش کنیـد
تا آخر خون مطیع رهبر هستیم