بیا و ببین دختر تو چه شب ها که خوابش نبرده...
چه شب ها که جای ستاره فقط زخم خودرا شمرده...حجم: 8.12 مگابایت


ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم