بسم رب الحسین
هیئت دانش آموزی ودیعه الحسین(ع) سعادت این را داشت که شب سوم ماه صفر مصادف با اولین هیئت هفتگی ماه صفر 1438ه.ق میهمان هیئتی که حاج اصغر بادین فکر بنا به رسم هر ساله در منزل خود برگزار میکنند باشد.